Jarní rovnodennost 2017

Rovnodennost nastává dne 20. března 2017 v 11,28 hodin, kdy Slunce stojí přímo na rovníku a pozvolna se začíná vracet na naši polokouli. Naštěstí jsou astronomické úkazy dlouhodobé a nějakou dobu trvá, než posun v energiích doputuje až k nám na Zem, můžeme si proto občas dovolit drobnou odchylku. Z praktických důvodů proto na rovnodennostní výlet vyrazíme v neděli 26. března. A kam? No přece do Jaroměřic, ať si to jaro pěkně proměříme.

Hlaste se prosím telefonicky nebo mailem do středy 22. března, ať si stihneme domluvit praktické detaily.


Hromnice v Perunově svatyni

Na tradiční hromniční výlet vás tentokrát zvu na neděli 29. ledna a kam jinam, než do míst jedné z našich nejznámějších svatyní boha Peruna (Jarovita), jehož první zahřmění, první jiskra lásky přináší první jarní deště, díky kterým země taje a zima odchází - na tajemný Klášťov . V případě nepřízně počasí naplánujeme odpovídající náhradní program, třeba exkurzi v Jelínkově palírně, ale doposud nám vždy přálo, v minulých letech v Hromnici i Třebíči bylo sice zima, ale slunečno. Hlaste se prosím mailem nebo telefonem nejpozději do úterý 24. ledna, abychom si naplánovali dopravu a ostatní praktické drobnosti.


Úplňky v roce 2017

sobota 11. února

neděle 12. března na svatého Řehoře

úterý 11. dubna

středa 10. května

pátek 9. června

neděle 9. července...


25.7. - 3. 8. 2017 Po stopách rýnských legend

Údolí řeky Rýna je jedinečné v mnoha směrech: představuje energetickou páteř Evropy - nebo alespoň její západní části, v níž se nacházely starší státní útvary odpovídající víceméně našim dnešním podmínkám - a zároveň přirozenou hranici jednotlivých říší, království a historických epoch rozvoje naší moderní evropské civilizace. Rýnu se říká "otec řek" a rýnské údolí si romantičtí umělci zvolili za ideální krajinu pro svá díla. Právě oni také znovu oživili staré legendy a převyprávěli je ve svých knihách, hudbě i obrazech.


5. listopadu 2016 - Setkání s předky

Na opožděnou oslavu Dušiček se vydáme na Kyjovsko, především na bohuslavické "tvrziště", kde se spojíme s dávnými předky, vyslechneme si vzkazy moudrých, projevíme jim vděčnost a vykročíme nejprve na cestu po stopách těch, kdo tu byli před námi, ke studánkám i sklípkům - konec konců i to víno patří ke kraji - a nakonec i každý k dalším dobrodružstvím vlastního života.

Hlaste se telefonicky nebo mailem do 2. listopadu, abychom se domluvili na dopravě a čase a místu srazu.


Úplňky 2016

Na úplňkovou meditaci se scházíme u zadní brány do hradu Špilberk v Brně, nad vodopádem, kde kdysi stával strom s kulatou lavičkou, v 18,00 letního času a v 17,00 zimního času. Spojujeme se se Zemí, aktivujeme místní linie a jejich pomocí zemskou mřížku a prostor Brna, vítáme všechny, kdo se přidávají na dálku, aby připojili svůj kousek země a úsilí.

16. září v 21:05 (nebudu v Brně)

16. října v 6:23 (nebudu v Brně)

14. listopadu ve 12:52

14. prosince v 1:05

a zimní slunovrat 21. prosince v 21:44.


30. září 2016 Záhady Kuksu

Jak se píše na oficiálních stránkách obce Kuks, pojí se s ní několik nejasností: budova označována jako státní zámek je historický hospital a nikdy jako zámek nesloužila,  půdorys osídlení vůbec nepřipomíná  historickou obec, původní obyvatelé nikdy nepoznali robotu a samotný název je pro většinu lidí hádankou. Třeba něco z toho společně objasníme :-)


Putování za poznáním domoviny 2016

Od nepaměti se lidé vydávají na pouť. Vyrážejí za poznáním světa, života i sebe sama. V mnoha tradicích je vykonání pouti podmínkou pro to, aby se člověk mohl stát plnohodnotným členem své komunity, a sám život člověka bývá vnímán jako pouť světem. Každá cesta nás totiž změní, změní náš pohled na svět. A tak přestože se poutníci na cestu vydávají s určitým přáním či za nějakým cílem, jejich konečnou odměnou je právě vykonaná cesta. Vykročte s námi na cestu a uvidíte sami.

6. - 8. května: Moravský kras, putování po stopách nejstarších obyvatel naší země, meditace v jeskyních

24. června: Pouť krajem prodchnutým historií, tajemnem, romantikou, Svatojánská noc na Křivoklátě

30. a 31. července: Oslava svátku žní ve Slavkovském lese, relikviář svatého Maura -více viz obsah


19. - 28. srpna 2016 - Za zlatem Rýna a zlatým rýnským

Putování energetickou stopou Rýna, za starými germánskými pověstmi, historií Říše římské, Evropy i naší.

Z Kolína nad Rýnem do Koblenze, údolím Mosely a Rýna. Legendy a historie, mosty a zdi skutečné, zbořené i symbolické, hranice říší a časů, poklady a vodní víly, hradiska, hrady, zámky a kostely, skály a kameny, vinice a víno, tradice a lidé.


20. - 24. července 2016 - Žena a její tři poklady

Jistě už se vám také stalo, že vás váš partner v návalu něhy nazval svým pokladem. A nejspíš už jste také vyslechly ironickou poznámku, že jste skutečný "poklad", jen ho vykopat. My bychom vám rády ukázaly, že nejen jste svým vlastním pokladem, ale že si tři základní složky svého pokladu nesete v sobě, že k nim máte přístup, a že je také můžete používat.


  1 / 10   následující stránka