11. - 13. května 2018: Mluvící kameny

Zveme vás na krásný výlet za tajuplnými kameny na hoře Velestúr v Kremnických vrších, na nichž se údajně nachází také původní nápisy slovanským runovým písmem.