VAŘENÍ V KOLE ROKU

Harmonii do života si můžeme vnášet různými způsoby: hezkými vztahy s lidmi, vyváženým poměrem práce a odpočinku, povinností a zájmů, kontaktem s přírodou, péčí o všechny a všechno, kdo naši pomoc potřebují, způsobem stravování. Ne, není to jednoduché a zvlášť začátky bývají někdy dost náročné. Naštěstí se můžeme opřít o znalosti těch, kdo tu byli před námi, a protože se cítili být součástí nekonečného proudu života, zanechali svým potomkům pomůcky a nástroje, jak se v tom všem zorientovat.

Hledat moudrost předků přes jídlo se může na první pohled zdát nesmyslné nebo přitažené za vlasy, při bližším pohledu na domácí i vzdálenější tradice ale rychle zjistíme, nakolik byly nejrůznější pokrmy součástí všech důležitých svátků, obřadů a rituálů, a nakolik je tohle povědomí skryto někde v nás, stačí si jen vzpomenout. Každý přece ví, že se na masopust jí hodně masa, na Velikonoce vajíčka, na dožínky koláče a na Martina pečou husy.

Zaposloucháme-li se do starých příběhů o něco pozorněji, objevíme nejen významy, které v sobě jednotlivé pokrmy podávané při určité příležitosti nesou, ale začneme si všímat i toho, nakolik odpovídají době, v níž se podávají (jsou sezónní), kraji, v němž se připravovaly (jsou lokální) a potřebám lidí, kteří je jedli (jsou léčivé). Uvidíme i to, jaká péče byla věnována zdrojům, sklizni, uchovávání a přípravě (tedy kvalitě) a jak to vše do sebe krásně zapadá (napomáhá životu v harmonii).

Zveme vás proto ke společnému vaření v kole roku, díky němuž se budeme učit harmonii v životě, pečovat o své zdraví, objevovat zapomenuté, odhalovat zřejmé, uvědomovat si jednoduchost zásadních věcí, inspirovat se minulostí, sousedy, ale i možnostmi, které máme dnes a radovat se ze společnosti lidí s podobnými zájmy. Lidí, kteří své snaze o změnu k lepšímu nejen ve svých životech, ale vlastně i na celém světě, dali podobu jiného vnímání důležitosti (nejen) jídla.

V lednu si uvaříme něco pro zahřátí proti Fabiánské zimě, nejchladnějšímu období roku.

V únoru se zaměříme na imunitu, abychom si mohli užívat Matějského slunce.

V březnu si na Velký pátek ověříme, že i postní jídla mohou být chutná.

V dubnu už si budeme v duchu svatého Jiří obohacovat jídelníček prvními čerstvými výhonky.

V květnu si na talíři dopřejeme dostatek zeleného a nezapomeneme na květy.

V červnu si vpředvečer svatojánské noci vyzkoušíme drobná kouzla s pokrmy slunce.