Velikonoční hody - 15. 4 . 2017

Přijďte si společně zavzpomínat na velikonoční tradice. Den si zpříjemníme povídáním, upečeme a uvaříme si něco dobrého.

Čas: 10,00 - 16,00 (nebo déle dle potřeby)

Místo: u nás doma v kuchyni

Příspěvek: 500,-

Hlaste se prosím do středy 12. dubna 2017