Odkazy na některé spřízněné stránky a partnery

Nabídka seminářů a akcí                                                                                                      www.letacek.cz

Divoženy  Petra a Zuza                                                                                                            www.divozena.cz

Akademie léčivé výživy                                                                                                             www.akademielecivevyzivy.cz

Renata Bernardi - Slunce                                                                                                       www.duchovniprednasky.estranky.cz 

Kluby Moudrého podnikání žen                                                                                              www.moudrepodnikanizen.cz

Nadšenci do slaměných staveb a udržitelnsoti vůbec                                                      www.slamak.info

Velmi podobní nadšenci                                                                                                          www.ekovesnice.cz